Logo
Версія для друку

Пріоритети

       Пріоритетні напрямки діяльності та завдання ВЦРТІ:

 

  1. Збір, аналіз, систематизація, розповсюдження інформації щодо стану транспорту, транспортної інфраструктури та соціально важливих питань, як в Україні, так і в світі, через офіційний сайт організації серед членів ВЦРТІ, фахівців, експертів, управлінців, законодавців та інших зацікавлених осіб;
  2. Здійснення громадського контролю за проведенням реформ транспортної галузі, та виконанням законодавства державними установами, з подальшим інформуванням громадськості в засобах масової інформації;
  3. Формування пропозицій для реформування транспортної галузі з врахуванням досвіду держав Євросоюзу та техніко-економічних показників роботи транспортної галузі;
  4. Участь в розробці проектів, законодавчих і нормативно-правових актів, які стосуються діяльності транспорту та транспортної інфраструктури;
  5. Участь у створенні та реалізації комплексних програм, що спрямовані на розвиток та впровадження змін у транспортній інфраструктурі, а також на соціальний і правовий захист членів Організації та громадян України;
  6. Ініціювання проведення (у тому числі і разом з представниками керуючих структур, депутатським корпусом різних рівнів,  громадських організацій) «круглих столів» або громадських слухань, конференцій, семінарів, тренінгів, щодо важливих для громадян України та бізнесу питань;
  7. Делегування своїх представників для участі на громадських засадах у роботі державних органів, установ, організацій, підприємств. Забезпечення участі своїх представників у засіданнях відповідних органів державної адміністрації, органів місцевого самоврядування при розгляді питань, які стосуються діяльності ВЦРТІ;
  8. Спільно з органами державної влади та органами місцевого самоврядування створення та реалізація проектів, що стосуються усіх сфер діяльності регіонів України.
Всеукраїнський центр реформ транспортної інфраструктури 2015-2019 (c)